Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Bezpłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Pismo Pani Edyty Gadomskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w MZ dotyczący "Pilotażowego programu szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych i pielęgniarek oraz fizjoterapeutów - chirurgiczna asysta lekarza".


Załącznik ----> POBIERZ

 

Zofia Małas, Prezes NRPiP: Inspekcja Pracy nie ma dostatecznych narzędzi do walki z nieprawidłowościami w płacach pielęgniarek i położnych

  • 20 września br. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych spotkali się z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy.
  • Tematem spotkania były nieprawidłowości w realizacji zapisów znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które weszły w życie 1 lipca br.

Pytania i odpowiedzi dot. wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2022

Praca

Komunikat dotyczący płacy minimalnej

Pismo NRPiP z dnia 14.07.2022 r. ---> POBIERZ

Pismo do NRPiP ---> POBIERZ

Komunikat Płace minimalne – wyjaśnienia dodatkowe ---> POBIERZ

Wzór aneksu do umowy o pracę ---> POBIERZ

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach organizuje szkolenie z prawa i socjologii dla pielęgniarek, w tym poruszymy także bardzo aktualny ostatnio temat prawa dot. opieki nad dziećmi z Ukrainy.
Wszelkie informacje podane są na naszej stronie internetowej: LINK

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 28 lipca 2022 r.


w sprawie realizacji przez świadczeniodawców postanowień ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Załacznik ---> POBIERZ
 

Sebastian Irzykowski, NRPiP: podnoszenie kwalifikacji powinno wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia

Sebastian Irzykowski, Wiceprezes NRPiP:

  • Pielęgniarki i położne, z mocy prawa, mają obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w celu zapewnienia jak najlepszych standardów opieki medycznej nad pacjentami. Z tego względu Stanowisko NRPiP jest jednoznaczne – podnoszenie kwalifikacji powinno wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia.
  • Pielęgniarki i położne, posiadające tytuł magistra i specjalizację, powinny być zakwalifikowane do grupy 2, z mnożnikiem 1,29.
  • Pielęgniarki i położne, posiadające tytuł magistra lub specjalizację, powinny być zakwalifikowane do grupy nie niższej niż grupa 5, z mnożnikiem 1,02.
  • Pielęgniarki i położne, posiadające wykształcenie średnie lub licencjackie, powinny być zakwalifikowane do grupy nie niższej niż grupa 6, z mnożnikiem 0,94.
  • Do NIPiP docierają informacje o tym, że zrzeszenia pracodawców przygotowują opinie prawne, na podstawie których – niezgodnie z przepisami ustawy o wynagrodzeniach i Kodeksem pracy – mieliby kwalifikować pielęgniarki i położne do niższych grup płacowych.

Mariola Łodzińska: trwają prace nad taryfikatorem kwalifikacyjnym

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych