Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

IBUK libra

Szanowni Państwo,
 
Miło nam jest poinformować, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie od dnia 1 grudnia 2018 r. ponownie zakupiła dla pielęgniarek i położnych bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
 

Apel Nr 1


Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji na Apel Nr 1 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do uwzględnienia wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej w podwyżkach wynagrodzeń.


Załącznik ---> POBIERZ
 

Ogólnopolskie badanie n.t. Dyrektywy 2010/32/EUDrogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyłączycie się do ogólnopolskiego badania: „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”. Badanie jest skierowane do personelu pielęgniarskiego i będzie dotyczyło efektów i stopnia implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.


 

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Apel Nr 2 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do zapewnienia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w Domach Pomocy Społecznej


Całość w załączniku ---> POBIERZ

Opinia Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa dr n. o zdr. Ewy Zawilińskiej w sprawie dokonywania wpisów w kartach zleceń lekarskich przez pielęgniarki


Więcej w załączniku ---> POBIERZ
 

Korespondencja z Ministerstwem Sprawiedliwości dotycząca wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz odpowiedź Ministerstwa.


Więcej informacji w załaczniku ----> POBIERZ
 

Ogłoszenie - pielęgniarka do pracy

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie ul. Kletówki 7 zatrudni
pielęgniarkę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (praca od zaraz).
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 13 49 219 10.  

Krosno, dnia 15 listopada 2018 r.

podwyżki dla służby więziennej

Odpowiedz na Apel Nr 9/VII/2018 Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nieobjęcia pielęgniarek zatrudnionych w Służbie Więziennej Porozumieniem z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Załacznik ---> POBIERZ

NFZ wyjaśnia Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wprowadzonych od września br. zmian zasad rozliczania kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje:

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu ul. Długa 1 zatrudni pielęgniarkę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu   603 985 070
Iwonicz, dnia 24 października 2018 r.
 
Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych