Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Interwencja NIPIP przynosi realne efekty – marszałek Sejmu składa interpelacje do Ministra Zdrowia

Prośba o udział w badaniu i wypełnieniu ankiety dotyczącej problematyki zachowań samobójczych


W imieniu Pani Marioli Łodzińskiej Wiceprezes NRPiP zwracam się z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie wśród pielęgniarek i położnych informacji o możliwości udziału w badaniu i wypełnieniu ankiety, która dotyczy problematyki zachowań samobójczych – ankieta w załączeniu pisma.

O rozpowszechnienie ww. ankiety zwróciła się do NIPiP Pani dr n. med. Iwona Koszewska Kierownik Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przy Zakładzie Zdrowia Publicznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: biurozzs@inip.edu.pl.
Ankieta jest również dostępna pod linkiem: LINK

Od 2 lutego 2022 r. nowe zasady dotyczące izolacji domowej oraz kwarantanny dla pielęgniarek i położnych


„Od 2 lutego izolacja domowa m.in. dla osób wykonujących zawody medyczne, żołnierzy i funkcjonariuszy będzie trwać 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku w kierunku SARS-CoV-2) i 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny)” – wynika z informacji MZ przekazanych na Twitterze.

Jeśli chodzi o kwarantannę dla tych grup zawodowych to została ona skrócona do 5 dni.

NOWOŚĆ! STUDIA PIELĘGNIARSKIE POMOSTOWE W PWSW


Zapraszamy na studia pomostowe dla pielęgniarek w PWSW w Przemyślu

Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się 3 lutego 2022 roku. Więcej informacji  na stronie internetowej WWW.PWSW.PL


Studia pomostowe realizowane będą w trybie niestacjonarnym. Koszt czesnego to 2500 zł za semestr, z możliwością płacenia w ratach.  Zajęcia częściowo będą się odbywać w trybie zdalnym. Proponujemy kształcenie na dwóch ścieżkach kształcenia.

    dwa semestry lub 1235 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych – Ścieżka A
    dwa semestry lub 2034 godziny – dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych, które  posiadają dyplom szkoły policealnej lub pomaturalnej dla pielęgniarek– Ścieżka D

Na podstawie doświadczenia zawodowego i uzyskanych kompetencji w drodze kształcenia podyplomowego (specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych) istnieje możliwość zwolnienia z odbywania części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł licencjata pielęgniarstwa.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

promediq

Wysokość opłat w 2022 roku

Migrena - ogólnopolskie badanie naukowe

Szanowni Państwo! 

zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o rozpowszechnienie poniższej ankiety dotyczącej aktualnej sytuacji zdrowotnej polskich migreników. Celem naszego badania - pierwszego tak szeroko prowadzonego w Polsce - jest pokazanie z jakimi problemami i trudnościami zmagają się codziennie osoby z migreną w Polsce. 

 

Mamy nadzieję, że badanie to przyczyni się do poprawy jakości opieki nad chorymi i zwrócenia uwagi decydentów na problemy kilku milionów Polaków żyjących z migreną. Wierzymy w to, że wyniki dadzą lekarzom argumenty w walce o poprawę opieki nad osobami z migreną w Polsce. Dlatego każdy głos jest bardzo ważny! Prosimy Państwa o rozpowszechnienie wśród pacjentów i jeśli macie wśród swojej rodziny, znajomych, przyjaciół osoby chorujące na migrenę - udostępnianie i rozpowszechnianie tej informacji. 

 

Badanie jest prowadzone pod auspicjami Kliniki Neurologii we Wrocławiu.

Czas wypełnienia ankiety to około 15 minut.

 

Link do ankiety ---> OTWÓRZ

 

Dziękujemy!

 

dr n. med. Marta Waliszewska-Prosół

dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UMW

Klinika Neurologii we Wrocławiu

Stanowisko nr 56 i odpowiedź Prezesa NFZ

Stanowisko nr 56 Prezydium NRPiP z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej oraz odpowiedź NFZ w tej sprawie.

Stanowisko nr 56 ---> POBIERZ

Odpowiedź NFZ ---> POBIERZ
 

Informacja nt. sprawozdawczości statystycznej za rok 2021r.

Treść otrzymanego pisma w załączeniu ---> POBIERZ

Stanowisko nr 56 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowe

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w związku z drastycznym wzrostem koszów funkcjonowania praktyk zawodowych oraz podmiotów leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej stoi na stanowisku, iż konieczne jest zwiększenie wysokości stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych dla świadczeń realizowanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych