Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Wybory 2015

1.       Uchwała Nr 9 Krajowego Zjazdu -> POBIERZ

2.       Regulamin wyborów do organów Izb -> POBIERZ

3.       Uchwała Nr 517 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

4.       Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej -> POBIERZ

5.       Uchwała Nr 523 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

6.       Uchwała Nr 524 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

7.       Załącznik do uchwały Nr 524 w sprawie podziału obszaru
          na rejony wyborcze -> POBIERZ

8.       Uchwała Nr 525 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

9.       Uchwała Nr 526 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ 

10.     Terminarz wyborów -> POBIERZ

Informacja Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje uprzejmie, że pielęgniarki/pielęgniarze, położne/położni członkowie OIPiP w Krośnie, którzy nie aktualizowali danych w rejestrze dotyczących miejsca zatrudnienia, a przez to nie zostali zgłoszeni do rejestru wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych zostali ujęci w Okręgu Wyborczym nr 14.
Bliższe informacje dostępne są w biurze OIPiP w Krośnie lub pod nr telefonu  (13)43-694-60.
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Renata Michalska

Sprawozdanie z przebiegu XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Plik sprawozdania: --> POBIERZ

W dniu 25 września 2018 opublikowano Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


 

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z uzasadnieniem do ww Zarządzenia i OSR wprowadzone zmiany dotyczą:

  1. wzrostu stawki kapitacyjnej , którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;
  2. zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust.2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmieniającego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych