Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


KOMISJE PROBLEMOWE

Komisja finansowo- socjalna w składzie:

 1. Czupska Ewa - Przewodnicząca
 2. Zabierowska Urszula - Sekretarz
 3. Członkowie
 4. Grysztar Ewa
 5. Kryś Marek
 6. Poniatowska Ewa
 7. Szydło Agnieszka
Komisja do spraw kształcenia i doskonalenia zawodowego
w składzie:
 1. Krochmal Dorota - Przewodnicząca
Członkowie
 1. Błażejowska- Kopiczak Barbara
 2. Buba Małgorzata
 3. Dybaś Anna
 4. Kamińska Bożena
 5. Mendyka Bożena
 6. Pasławska Halina
Komisja Kadry Zarządzającej w pielęgniarstwie i położnictwie
w składzie:
 1. Iwaniec Teresa
 2. Jastrzębska Bożena
 3. Kostrzewa Dorota
 4. Kruczek Katarzyna
 5. Krygowska Krystyna
 6. Małek Jadwiga
 7. Oberc Danuta
 8. Radwańska Zenona
 9. Sidor Małgorzata
 10. Sołtysik Helena
 11. Szewczyk Irena
 12. Wilusz Agnieszka
 13. Winiarczyk Zdzisława
 14. Witusik Teresa
Komisja do spraw uczestnictwa w konkursach w składzie:
 1. Michalska Renata - Przewodnicząca
Członkowie:
 1. Barańska Beata
 2. Błażejowska- Kopiczak Barbara
 3. Bryś Marta
 4. Czupska Ewa
 5. Dybaś Anna
 6. Iwaniec Teresa
 7. Jastrzębska Bożena
 8. Krygowska Krystyna
 9. Miksiewicz Grażyna
 10. Pasławska Halina
 11. Zabierowska Urszula
Komisja do spraw kontroli indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych w składzie:
 1. Bryś Marta
 2. Buba Małgorzata
 3. Czupska Ewa
 4. Górnik Urszula
 5. Iwaniec Teresa
 6. Jastrzębska Bożena
 7. Michalska Renata
 8. Szydło Agnieszka
 9. Wilusz Agnieszka
 10. Witusik Teresa
Komisja do spraw położnych w składzie:
 1. Buba Małgorzata
 2. Dybaś Anna
 3. Faber Bożena
 4. Kafel Dorota
 5. Kamińska Bożena
 6. Kiłko Beata
 7. Krygowska Krystyna
 8. Ziemska - Stawarz Renata
Komisja do spraw Etyki w składzie:
 1. Miksiewicz Grażyna - Przewodnicząca
Członkowie:
 1. Barańska Beata
 2. Górnik Urszula
 3. Grysztar Ewa
 4. Iwaniec Teresa
 5. Krochmal Dorota
 6. Moskal Bożena
 7. Pasławska Halina
 8. Poniatowska Ewa
 Komisja do spraw kontraktowania świadczeń pielęgniarek i położnych w składzie:
 1. Błażejowska- Kopiczak Barbara
 2. Bryś Marta
 3. Buba Małgorzata
 4. Grysztar Ewa
 5. Hap Wioletta
 6. Jurczak Teresa
 7. Krasnopolska Anna
 8. Kryś Marek
 9. Mendyka Bożena
 10. Munia Irena
 11. Prajsnar Aldona
 12. Radwańska Zenona
 13. Sińczak Halina
 14. Szydło Agnieszka
 15. Wilusz Agnieszka
 16. Witusik Teresa
 17.  

Zaproszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 r. o godzinie 15.00 rozpoczyna się II edycja kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacja krążeniowo oddechowa” dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs jest bezpłatny i odbywał się będzie w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5.
Uczestnicy w ramach projektu otrzymają materiały dydaktyczne, książki, notesy, długopisy, pendrive i ciepłe posiłki (obiady) przekąski, napoje.

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach: w SMK oraz poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na stronie:  https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/ oraz w Biurze OIPiP w Krośnie. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych