Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

KOMISJE PROBLEMOWE

Komisja finansowo- socjalna w składzie:

 1. Czupska Ewa - Przewodnicząca
 2. Zabierowska Urszula - Sekretarz
 3. Członkowie
 4. Grysztar Ewa
 5. Kryś Marek
 6. Poniatowska Ewa
 7. Szydło Agnieszka
Komisja do spraw kształcenia i doskonalenia zawodowego
w składzie:
 1. Krochmal Dorota - Przewodnicząca
Członkowie
 1. Błażejowska- Kopiczak Barbara
 2. Buba Małgorzata
 3. Dybaś Anna
 4. Kamińska Bożena
 5. Mendyka Bożena
 6. Pasławska Halina
Komisja Kadry Zarządzającej w pielęgniarstwie i położnictwie
w składzie:
 1. Iwaniec Teresa
 2. Jastrzębska Bożena
 3. Kostrzewa Dorota
 4. Kruczek Katarzyna
 5. Krygowska Krystyna
 6. Małek Jadwiga
 7. Oberc Danuta
 8. Radwańska Zenona
 9. Sidor Małgorzata
 10. Sołtysik Helena
 11. Szewczyk Irena
 12. Wilusz Agnieszka
 13. Winiarczyk Zdzisława
 14. Witusik Teresa
Komisja do spraw uczestnictwa w konkursach w składzie:
 1. Miksiewicz Grażyna - Przewodnicząca
Członkowie:
 1. Barańska Beata
 2. Błażejowska- Kopiczak Barbara
 3. Bryś Marta
 4. Czupska Ewa
 5. Dybaś Anna
 6. Iwaniec Teresa
 7. Jastrzębska Bożena
 8. Krygowska Krystyna
 9. Michalska Renata
 10. Pasławska Halina
 11. Zabierowska Urszula
Komisja do spraw kontroli indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych w składzie:
 1. Buba Małgorzata
 2. Górnik Urszula
 3. Szydło Agnieszka
 4. Wilusz Agnieszka
 5. Witusik Teresa
Komisja do spraw położnych w składzie:
 1. Buba Małgorzata
 2. Dybaś Anna
 3. Kamińska Bożena
 4. Krygowska Krystyna
Komisja do spraw Etyki w składzie:
 1. Miksiewicz Grażyna - Przewodnicząca
Członkowie:
 1. Barańska Beata
 2. Górnik Urszula
 3. Grysztar Ewa
 4. Iwaniec Teresa
 5. Krochmal Dorota
 6. Moskal Bożena
 7. Pasławska Halina
 8. Poniatowska Ewa
 Komisja do spraw kontraktowania świadczeń pielęgniarek i położnych w składzie:
 1. Błażejowska- Kopiczak Barbara
 2. Bryś Marta
 3. Buba Małgorzata
 4. Grysztar Ewa
 5. Hap Wioletta
 6. Jurczak Teresa
 7. Krasnopolska Anna
 8. Kryś Marek
 9. Mendyka Bożena
 10. Munia Irena
 11. Prajsnar Aldona
 12. Radwańska Zenona
 13. Sińczak Halina
 14. Szydło Agnieszka
 15. Wilusz Agnieszka
 16. Witusik Teresa
 17.  

W dniu 25 września 2018 opublikowano Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


 

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z uzasadnieniem do ww Zarządzenia i OSR wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. wzrostu stawki kapitacyjnej , którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;
 2. zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust.2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmieniającego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych