Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Okręgowa Izba w Krośnie

ul. Bieszczadzka 5/209 38-400 Krosno
tel/fax 13 436 94 60
e-mail: oipip@interia.pl
     
Numer konta (PKO BP o/ Krosno):
70 1020 2964 0000 6302 0003 5998

Biuro Izby czynne:
w poniedziałek w godzinach: 7.30 - 17.00
od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych czynne codziennie w siedzibie Izby w godzinach: od 10.00 – 14.00.  Ponadto Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pełni dyżur w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 10.00 – 12.00.


 
Osoby zatrudnione w OIPiP Krosno:

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Renata Michalska

Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Ewa Czupska

Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Bożena Jastrzębska

Pracownicy Biura: Ewa Czupska, Bożena Pacek, Justyna Tryniecka, Ewelina Lula

Informatyk: Piotr Szelc

Główna księgowa: Elżbieta Mikosz

Radca prawny: Piotr Świątek udziela porad prawnych w piątek od godziny 8.00 – 14.00. Kontakt za pośrednictwem Biura OIPiP Krosno.

W dniu 25 września 2018 opublikowano Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


 

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z uzasadnieniem do ww Zarządzenia i OSR wprowadzone zmiany dotyczą:

  1. wzrostu stawki kapitacyjnej , którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;
  2. zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust.2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmieniającego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych