Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

IV Konferencja Szkoleniowo-Naukowa "Badania Naukowe w Pielęgniarstwie i Położnictwie"

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne zatrudnione w podstawowej opiece zdrowotnej

na bezpłatne szkolenie warsztatowe nt. skutecznej komunikacji z rodzicami z zakresu szczepień ochronnych. Szkolenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10 00 w siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5

OFERTY NAUKI SYSTEMEM ON-LINE JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO REKOMENDOWANYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Notatka ze spotkania Przedstawicieli NRPiP

z Panem Markiem Tombarkiewiczem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawicielami Departamentu Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 października 2016r.  dotyczącą projektu zmian w systemie kształcenia pielęgniarek: --->POBIERZ

Odpowiedź Dyrektora SPZOZ w Sanoku

na pismo Przewodniczącej ORPiP w Krośnie w sprawie podjetych działań zmierzających do przywrócenia działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego: ---> POBIERZ

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

z dnia 20 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian ustawowych w obszarze kształcenia w zawodzie pielęgniarki: --->POBIERZ

Korespondecja NRPiP do Pani Premier Beaty Szydło oraz do Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej

w sprawie propozycji  zmian w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek - ciąg dalszy potwierdzający niezmienne w tej kwestii stanowisko NRPiP. 

obowiązek zgłaszania danych do NFZ

W załączeniu pismo dotyczące obowiązku zgłoszenia danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziału NFZ: ---> POBIERZ

Pismo Pani Beaty Cholewki Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych