Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach XXIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych


Szczegóły w załączniku ---> POBIERZ
 

OFERTA PRACY - PUNKTY SZCZEPIEŃ

Zarząd SPECMED sp. z o.o. prowadząca NZOZ Zespół Przychodni i Poradni Specjalistycznych z siedzibą w Krośnie przy ul. Paderewskiego 4, poszukuje  chętne pielęgniarki/pielęgniarzy do pracy  w powszechnych punktach szczepień.
telefon kontaktowy 13 43 668 02

Krosno, 22 kwiecień 2021 r.
 

Konferencja


"Roszczenia wobec pielęgniarek, położnych i nie tylko. Sprawy karne i cywilne. Czy mozna było tego uniknąć ? Aspekt medyczny (pielęgniarski, lekarski i zarządczy. Studium przypadku.

Załącznik ---> POBIERZ
 

Relacja z wystawy „Walka polskich medyków z pandemią koronawirusa"

13 kwietnia br. w Senacie RP odbyło się otwarcie wystawy  pt. „Walka polskich medyków z pandemią koronawirusa". Wystawa przygotowana została z inicjatywy Senatu RP we współpracy z samorządami zawodów medycznych.

Relację z otwarcia wystawy można zobaczyć pod linkiem: LINK

 

Wytyczne MZ dotyczące szczepień


W imieniu Pani Marioli Łodzińskiej – Wiceprezes NRPiP w załączeniu przesyłam do wiadomości wytyczne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące:
  1. Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru realizujących szczepienia przeciwko COVID-19 ---> POBIERZ
 
  1. Wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych ---> POBIERZ

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 r.

 

Opinia prawna

w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

 

Stosownie do postanowień art. 21c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.) w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania przeprowadzanym przez lekarza lub osobę posiadającą kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Opinia prawna

w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.) wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.

Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych

30-lat samorządu pielęgniarek i położnych


 

19 kwietnia 1991 r. uchwalono Ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych. Podpisał ją ówczesny Prezydent RP Lech Wałęsa. 

Samorząd Zawodowy reprezentuje najliczniejszą grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne.

Jubileusz XXX - lecia samorządu przypada w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla naszego środowiska zawodowego, które pracuje z ogromnym poświęceniem, walcząc o życie i zdrowie pacjentów. 


30 lat temu - 19 kwietnia 1991 roku, uchwalono ustawę, na mocy której został  powołany do życia samorząd pielęgniarek i położnych. Dziś reprezentuje on najliczniejszą, ponad 300-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne. 
Trzeba było nadzwyczajnego wysiłku kilku tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, wywodzących się z różnych środowisk zawodowych, politycznych i związkowych, by po raz pierwszy w historii, zostali uznani za odrębną grupę zawodową. 30 lat temu przestaliśmy być pomocą medyczną. Dziś, wykonujemy zawody samodzielne, które zyskały rangę zawodów zaufania publicznego. Przez ten okres wypracowane zostały wysokie standar­dy kształcenia zawodowego i kształcenia podyplomowego, budujące nasz profesjonalizm.
 
Zofia Małas, prezes NRPiP, na uroczystej Radzie Pielęgniarek i Położnych 19 kwietnia 2021 roku powiedziała - Ta rocznica jest wspaniałą okazją do podsumowania wielu lat pracy wszystkich samorządowców, jest także okazją do refleksji nad tym, jak wiele przemian zaszło od momentu pierwszych obrad Okrągłego Stołu. To również czas podsumowania zysków i strat. Zadajemy sobie pytanie, gdzie byłoby polskie pielęgniarstwo, gdyby nie 30-letni dorobek samorządu. 
 
Jubileusz 30-lecia świętujemy w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które poświęcają swoje zdrowie i życie dla pacjentów. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych działania związane z obchodami przenosi do przestrzeni miejskiej. Pałac Kultury i Nauki oraz wieżowiec Warsaw Spire w dniu 19 kwietnia 2021 r. zaświecił dla pielęgniarek i położnych. 
 

Składam serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Samorządu Pielęgniarek i Położnych.
Dziękuję za trzydzieści lat wspólnej pracy, zaangażowanie i wiarę w lepsze jutro.
Życzę wielu sił i wytrwałości w realizowaniu podejmowanych działań na rzecz dalszego rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa i satysfakcji z wykonywanego zawodu.
 
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie
Renata MichalskaSpójrzmy wstecz – zawodowa samorządność pielęgniarek i położnych

Link do filmu ---> OTWÓRZ

Życzenia z okazji jubileuszu 30-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych ---> OTWÓRZ

 

Rozporządzenie MZ w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19


Rozporządzenie MZ ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych