Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Korespondencja Prezes NRPiP z Prezesem NFZ dotycząca wyceny świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


Załącznik ---> POBIERZ
 

„Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty z dnia 3 października 2022 r.


Załączniki:

Komunikat CKPPiP ---> POBIERZ


Pismo CKPPiP do NIPiP ---> POBIERZ
 

Pismo Pani Edyty Gadomskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w MZ dotyczący "Pilotażowego programu szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych i pielęgniarek oraz fizjoterapeutów - chirurgiczna asysta lekarza".


Załącznik ----> POBIERZ

 

Zofia Małas, Prezes NRPiP: Inspekcja Pracy nie ma dostatecznych narzędzi do walki z nieprawidłowościami w płacach pielęgniarek i położnych

  • 20 września br. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych spotkali się z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy.
  • Tematem spotkania były nieprawidłowości w realizacji zapisów znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które weszły w życie 1 lipca br.

Pytania i odpowiedzi dot. wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2022

Praca

Komunikat dotyczący płacy minimalnej

Pismo NRPiP z dnia 14.07.2022 r. ---> POBIERZ

Pismo do NRPiP ---> POBIERZ

Komunikat Płace minimalne – wyjaśnienia dodatkowe ---> POBIERZ

Wzór aneksu do umowy o pracę ---> POBIERZ

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach organizuje szkolenie z prawa i socjologii dla pielęgniarek, w tym poruszymy także bardzo aktualny ostatnio temat prawa dot. opieki nad dziećmi z Ukrainy.
Wszelkie informacje podane są na naszej stronie internetowej: LINK

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 28 lipca 2022 r.


w sprawie realizacji przez świadczeniodawców postanowień ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Załacznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych