Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową

Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2020 r. ---> POBIERZ

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową ---> POBIERZ

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23 kwietnia br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Pismo NFZ ---> POBIERZ
 

Dofinansowanie do komputerów przenośnych dla pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki i położne mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z zakupem komputerów przenośnych wykorzystywanych do wystawiania recept w postaci elektronicznej. O taką możliwość postulowała Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prawo do skorzystania z dofinansowania mają pielęgniarki i położne (świadczeniodawcy) posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczeń pielęgniarki i położnej.

W szczególności pielęgniarki i położne mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup służbowych komputerów przenośnych wykorzystywanych do wystawiania e-recept. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na ten cel maksymalnie 1,5 mln zł.

Warunkiem otrzymania przez pielęgniarkę, położną dofinansowania do poniesionych wydatków jest złożenie wniosku do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie:
Załacznik nr 1 ---> POBIERZ
Załacznik nr 2 ---> POBIERZ
Załacznik nr 3 ---> POBIERZ
Załacznik nr 4 ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 2 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Pismo do MZ ---> POBIERZ

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Pismo do Prezes NRPiP ---> POBIERZ

Zarządzenie ---> POBIERZ

Uzasadnienie ---> POBIERZ

 

Ważne informacje!

KORONAWIRUS – CO ZROBIĆ, KIEDY DOSTANĘ SKIEROWANIE OD WOJEWODY DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII COVID-19? WSKAZÓWKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


PORADNIK SKIEROWANIE DO PRACY
WZÓR odwołania od decyzji wojewody (pdf)
 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych interweniowała do wojewodów w związku z przekazanym pielęgniarkom i położnym skierowaniem do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej

W walce z koronawiursem liczy się każda złotówka!

Kolejna firma wsparła NIPiP w walce z koronawirusem. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych przekazały pielęgniarkom i położnym z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku środki do ochrony osobistej i preparaty do pielęgnacji. Serdecznie dziękujemy.Przypominamy, że pielęgniarki, położne można wesprzeć darowizną. Szczegóły na stronie: LINK

W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie pragniemy serdecznie podziękować  sponsorowi- firmie Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych za okazane wsparcie oraz NIPiP za przekazanie darowizny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Pismo Lidl ---> POBIERZ

Pismo NFZ ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Pismo NFZ ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych