Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Samorząd Krajowy

Naczelną władzą w samorządzie pielęgniarek i położnych jest Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Jego decyzje są wiążące dla Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, prezesa Naczelnej Rady, Naczelnego Rzecznika Działalności Zawodowej, Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

 

Więcej informacji na stronie Naczelnej Izby: http://www.izbapiel.org.pl

 

Struktura samorządu

Strategia Samorządu

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Komisja Rewizyjna

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych

W dniu 25 września 2018 opublikowano Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


 

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z uzasadnieniem do ww Zarządzenia i OSR wprowadzone zmiany dotyczą:

  1. wzrostu stawki kapitacyjnej , którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;
  2. zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust.2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmieniającego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych