Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Samorząd Krajowy

Naczelną władzą w samorządzie pielęgniarek i położnych jest Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Jego decyzje są wiążące dla Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, prezesa Naczelnej Rady, Naczelnego Rzecznika Działalności Zawodowej, Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

 

Więcej informacji na stronie Naczelnej Izby: http://www.izbapiel.org.pl

 

Struktura samorządu

Strategia Samorządu

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Komisja Rewizyjna

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych

Zaproszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 r. o godzinie 15.00 rozpoczyna się II edycja kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacja krążeniowo oddechowa” dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs jest bezpłatny i odbywał się będzie w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5.
Uczestnicy w ramach projektu otrzymają materiały dydaktyczne, książki, notesy, długopisy, pendrive i ciepłe posiłki (obiady) przekąski, napoje.

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach: w SMK oraz poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na stronie:  https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/ oraz w Biurze OIPiP w Krośnie. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych