Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

DEBATA EKSPERCKA „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA A ZMIANY SYSTEMOWE W POLSCE”

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej oraz Stowarzyszenie Pielęgniarek Opieki Długoterminowej zapraszają na debatę ekspercką „Opieka długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce, która odbędzie się 9 lutego 2017 r. w Warszawie.

​INFORMACJE O OPŁACENIU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

PODWYŻKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W STACJACH SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Pani Premier dotrzymała słowa. Pielęgniarka w randze Wiceministra ZdrowiaPowołanie pielęgniarki na stanowisko Wiceministra jest realizacją postulatów zgłaszanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych podczas spotkania z Panią Premier Beaty Szydło na Podbeskidziu w grudniu ubiegłego roku.

Czytaj więcej tutaj

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ŚLĄSKIE SPOTKANIE POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNE ZABRZE – KATOWICE 06 – 08 KWIECIEŃ 2017

Przeciążone pracą są wszystkie pielęgniarki - etatowe i kontraktowe


Pielęgniarstwo - studia magisterskie w Brzozowie

Bezpłatne Kursy dla pielęgniarek - UE

Załącznik ----> POBIERZ

Odpowiedz Ministerstwa Edukacji Narodowej na stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej

Załącznik --->  POBIERZ

UWAGA POŁOŻNE POZ!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie informuje, że  w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (rozdział 4 Zarządzenia) istnieje możliwość rozszerzenia umów w zakresie świadczeń położnej POZ o prowadzenie ciąży fizjologicznej.
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych