Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

ZESPOŁY PROBLEMOWE


 Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych w składzie:

 1. Bryś Marta
 2. Cipora Ewa
 3. Iwaniec Teresa
 4. Jastrzębska Bożena
 5. Jurczak Grażyna
 6. Łobaza Stanisława
 7. Marcinkowska Marta
 8. Sebastianka Aldona
Zespół do spraw oceny minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w składzie:
 1. Michalska Renata - Przewodnicząca
 2. Radwańska Zenona - Zastępca Przewodniczącej
 3. Czupska Ewa - Sekretarz
Członkowie
 1. Błażejowska- Kopiczak Barbara
 2. Bryś Marta
 3. Dybaś Anna
 4. Jastrzębska Bożena
 5. Kamińska Bożena
 6. Krygowska Krystyna

Zespół ds. organizacji obchodów Jubileuszu XXV lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w składzie:
 1. Barańska Beata,
 2. Błażejowska – Kopiczak Barbara,
 3. Buba Małgorzata,
 4. Czupska Ewa
 5. Jastrzębska Bożena,
 6. Kamińska Bożena,
 7. Krochmal Dorota,
 8. Krygowska Krystyna,
 9. Michalska Renata,
 10. Oberc Danuta,
 11. Pasławska Halina,
 12. Rychlicka Agnieszka,
 13. Szydło Agnieszka,
 14. Wilusz Agnieszka,
 15. Witusik Teresa.


Zespół ds. wyboru kandydatów do odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w składzie:
 
 1. Barańska Beata
 2. Dybaś Anna
 3. Górnik Urszula
 4. Jastrzębska Bożena
 5. Kamińska Bożena
 6. Kandefer Elżbieta
 7. Krochmal Dorota
 8. Moskal Bożena
 9. Pasławska Halina
 10. Rychlicka Agnieszka
 11. Szydło Agnieszka
 12. Wilusz Agnieszka
 13. Witusik Teresa


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej w składzie:
 
 1. Jakielarz Maria,
 2. Kosztyła Lidia,
 3. Kniaziewicz Renata,
 4. Kocyłowska Alicja,
 5. Lewicka Ewa,
 6. Michnal Lucyna,
 7. Ogarek Agnieszka,
 8. Symula Krystyna
 9. Szydło Agnieszka.

 

W dniu 25 września 2018 opublikowano Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


 

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z uzasadnieniem do ww Zarządzenia i OSR wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. wzrostu stawki kapitacyjnej , którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;
 2. zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust.2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmieniającego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych