Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Wydrukuj aktualny status z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych LINK dla zarejestrowanych osób dodano możliwość wydruku aktualnego statusu z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

Podając:

  • Numer Pesel z numerem PWZ lub
  • Nazwisko z numerem PWZ lub
  • Nazwisko z numerem Pesel

po poprawnym zweryfikowaniu dla osób zarejestrowanych będzie możliwość pobrania pliku PDF informującego o statusie osoby zarejestrowanej na dany dzień.

W przypadku osób z zaprzestaniem, wygaszeniem lub skreśleniem wyświetlona zostanie tylko informacja o odpowiednim statusie bez możliwości pobrania wydruku.

Przypominamy ponadto, że kto bez wymaganego prawa wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1–6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1–9, 11 i 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, podlega karze grzywny.

Jeżeli sprawca ww. czynu działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wprowadza w błąd, co do posiadania ww. prawa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto zatrudnia do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1–6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1–9, 11 i 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielenia tych świadczeń, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych