Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Solidarnie z Ukrainą

Komunikat planowanego odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

 
W związku z planowanym odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku informujemy, iż zgodnie z art. 15zd ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.): 
„Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Informacja o zbiórce


Światowy Dzień Zdrowia. Ukraina drugą Syrią?


Jak co roku, 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Ustanowione przez WHO święto zdominują tym razem dramatyczne historie ataków na szpitale, ich pacjentów i pracowników. Ponad 80 ataków na placówki medyczne i 12 000 000 potrzebujących pomocy w Ukrainie sprawia, że wojna za naszą wschodnią granicą coraz bardziej przypomina kryzys, z którym od 11  lat mierzą się Syryjczycy.

Link do informacji o kursach języka polskiego dla medyków z Ukrainy


Komunikat w sprawie dalszych działań umożliwiających kontynuowanie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym (oraz innych medycznych) w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas na Ukrainie


Zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa AKTUALIZACJA


Oferta pracy dla pielęgniarek które uciekły z Ukrainy.


Medyczny słownik Polsko - Ukraiński


Komunikat w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób które uciekły z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym po 24 lutego


Komunikat w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych