Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


 

WYBORY 2019

 
  1. Komunikat przedwyborczy - pobierz                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  2. Uchwała Nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków – pobierz

  3. Regulamin wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków - pobierz

  4. Uchwała Nr 360/VII/209 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego- pobierz

  5. Uchwała Nr 375/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów delegatów VIII kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, podziału obszaru objętego działaniem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie na rejony wyborcze oraz ustalenia ilości delegatów – pobierz

  6. Uchwała Nr 376/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej oraz zatwierdzenia regulaminu jej działania - pobierz

  7. Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej - pobierz

  8. Uchwała Nr 2/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej  z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia miejsca i terminów wyborów delegatów w rejonach wyborczych - pobierz

  9. Miejsce i termin wyborów - pobierz

 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych