Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Zapraszamy do udziału w akcji społecznej „Pracuję, nie hejtuję”, którą organizują oddziały Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy wsparciu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Problem hejtu na pewno jest Wam znany. Być może z dyskryminacją, wykluczeniem i zastraszaniem spotkaliście się (lub nawet spotykacie) w życiu prywatnym lub w środowisku pracy. W dobie pandemii problem ten nasilił się, dotykając całych grup zawodowych: medyków, nauczycieli, górników, a także ich rodzin.

Celem akcji „Pracuję, nie hejtuję” jest zwrócenie uwagi na poważny problem społeczno-psychologiczno-prawny, jakim jest hejt doświadczany przez pracowników w związku z epidemią koronawirusa oraz zainicjowanie skutecznych działań antydyskryminacyjnych.

Już dziś (środa) o godzinie 20:00 na stronie facebookowej akcji społecznej #PracujęNieHejtuję  podzielimy się z Państwem historią Pani Anny, której rodzina spotkała się z hejtem, a wszystko przez to, że wykonuje zawód pielęgniarki.

Wspieramy Panią Anię, mając świadomość, że wspólnie możemy zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Wspólnie mamy na to realny wpływ!

250 mln zł z POWER na pomoc dla placówek opieki całodobowej

Dofinansowanie wynagrodzeń przez 4 miesiące i zakup środków ochrony osobistej od 1 maja do końca tego roku – takie wydatki zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów i DPSów zostaną sfinansowane z programu Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER). Zgodę na przeznaczenie funduszy unijnych na ten cel i na realizację projektu przez Narodowy Fundusz Zdrowia wydała w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. To kolejny element Funduszowego Pakietu Antywirusowego.

Pieniądze trafią na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek i innych członków personelu medycznego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażania, musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. W placówkach zostanie wprowadzony bezpieczny system pracy, a kiedy to konieczne, kadra otrzyma również możliwość noclegu poza miejscem zamieszkania, aby chronić najbliższych przez zarażeniem. Placówki będą mogły również zakupić środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne.

Fundusze Europejskie dofinansują pomoc udzielaną od 1 maja do końca tego roku. Na dodatki do wynagrodzeń w placówkach całodobowych udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym przeznaczone jest prawie 230 mln zł. Zakup środków ochrony dla personelu i pacjentów oraz mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS) planowane jest ponad 20 mln zł.

Więcej informacji: LINK

Informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 czerwca br.Akty Prawne ---> POBIERZ

Komunikat ---> POBIERZ

 

Z dniem 15 czerwca 2020 r. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wznawia przeprowadzanie egzaminów państwowych

Od 1 czerwca CKPPiP wznawia wydawanie dyplomów

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu – zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, warunkujące bezpieczeństwo podczas przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego

Plan nowych terminów Państwowych Egzaminów  Specjalizacyjnych dla sesji wiosennej 2020r. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach post-epidemii

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w ramach badania „Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach post-epidemii”, którego głównym celem jest zaproponowanie rozwiązań w obszarze zarządzania personelem medycznym w warunkach kryzysu pandemicznego i po nim.

Badanie prowadzone jest przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) przy współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych przy zaangażowaniu ekspertów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz polityki zdrowotnej z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ankieta składa się z pięciu bloków pytań. Część pytań ma tylko jedną odpowiedź, a część kilka. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcją. Szacujemy, że czas wypełnienia ankiety wyniesie ok. 10 min. Gwarantujemy anonimowość badania. Dla ułatwienia w ankiecie zastosowano terminy potoczne, takie jak: pacjent Covid tj. pacjent zarażony SARS-COV-2, świadczenie Covid tj. świadczenie medyczne udzielane pacjentowi zarażonemu SARS-COV-2.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Z poważaniem,

Beata Buchelt, dr hab. Prof. UEK

Iwona Kowalska-Bobko, dr hab. Prof. UJ

LINK do Ankiety ---> OTWÓRZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 czerwca 2020 r.


Akty Prawne ---> POBIERZ

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 czerwca 2020 r.

Akty prawne ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 5.06.2020 r. ---> POBIERZ

Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat danych dotyczacych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek. ---> POBIERZ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie NIPiP w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj.z udziałem osoby towarzyszącej. ---> POBIERZ

Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o dane dotyczace zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek. ---> POBIERZ


Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj.z udziałem osoby towarzyszącej. ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 czerwca 2020 r.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 czerwca 2020 r. ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 3 czerwca 2020 r.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 3.06.2020 r. ---> POBIERZ

GIP ZALECENIA dla położnej POZ COVID-19 ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 2 czerwca 2020 r.

Odpowiedź Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na zapytanie NIPiP dotyczące objęcia dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii COVID-19 w przypadku zakażenia koronawiursem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia.

Pismo NRPIP ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ na pismo Prezes NIPiP ---> POBIERZ

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych