Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Okręgowa Izba w Krośnie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Bieszczadzka 5/209 38-400 Krosno

Biuro Izby czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00.

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych czynne codziennie w siedzibie Izby w godzinach: od 10.00 – 14.00.

 

Osoby zatrudnione w OIPiP Krosno:

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Błażejowska-Kopiczak Barbara

Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Michalska Renata

Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:Danuta Oberc

Pracownicy Biura: Czupska Ewa, Michalska Renata, Pacek Bożena

Główna księgowa: Mikosz Elżbieta

Radca prawny: Świątek Piotr udziela porad prawnych w piątek od godziny 8.00 – 14.00. Kontakt za pośrednictwem Biura OIPiP Krosno.

aaa
Copyright 2016 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych
REACTOR DEBUG