Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, informuje, że  dyżur Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej został przeniesiony z dnia 2 maja 2016r. na dzień 5 maja 2016r.

OKRĘGOWA IZBA W KROŚNIE

 

Copyright 2016 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych