Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS CoV-2


Załącznik ---> POBIERZ
 

MINISTERIALNY „SUKCES” MEDIALNY, czyli o nieporozumieniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r

Część informacji z dokumentu:  Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r.,dotyczące obszaru: Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia w miejscu pracy, Opieka Zdrowotna – Przestrzeganie przepisów pra pracy, w tym BHP (zakres 6.1.1 ww. dokumentu).

Załącznik ---> POBIERZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o nowych zasadach rozliczania dodatków covidowych

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o nowych zasadach rozliczania dodatków covidowych
 
Od 1 listopada 2021 roku personel medyczny otrzyma dodatkowe wynagrodzenie covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dla placówek medycznych, które leczą pacjentów z COVID-19, oznacza to czytelniejsze reguły przyznawania dodatku covidowego.
Więcej informacji na stronie:LINK

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 3.11.2021 dotyczące podawania iniekcji dożylnych/domięśniowych u dzieci

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 3.11.2021, dotyczące podawania iniekcji dożylnych/domięśniowych u dzieci 0-18 lat w domu pacjenta / w opiece ambulatoryjnej (w gabinecie zabiegowym) / w dom dziecka ---> POBIERZ
 

Dyżur w Białym Miasteczku w dniu 3 listopada 2021 r.

Ocena komfortu pielęgniarek oraz położnych w szpitalach i przychodniach

Szanowni Państwo,

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie członkom zrzeszonym w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie informacji o badaniach ankietowych, których celem jest zbadanie dobrostanu w odniesieniu do warunków środowiska wewnętrznego w przychodniach i szpitalach. Ankieta jest częścią pracy badawczej realizowanej przez Politechnikę Warszawską i Akademię Kaliską. Wyniki przeprowadzonych badań będą wykorzystane do przygotowania publikacji naukowej.

Protest Ochrony Zdrowia ➡ Pismo Komitetu do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego – 18.10.2021

Informacja o proteście

Szanowni Państwo
 
Trwa protest w Warszawie przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych
 
Musimy wspomóc Koleżanki i Kolegów w walce o nasze, lepsze jutro.
 
Pomóżmy protestującym w organizacji dalszych działań.

Po raz drugi tj. w dniu 3 listopada 2021 r. dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4) pełnić będą pielęgniarki, pielęgniarze, położne, położni z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa podkarpackiego.
 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem do Białego Miasteczka.
 

Chęć udziału na Dyżur w Białym Miasteczku proszę zgłaszać do Sekretariatu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie nr tel.: 13 43 694 60 lub na adres e-mail: biuro@oipip.krosno.pl
 
Serdecznie ZAPRASZAMY.
 

Korespondencja w sprawie zaleceń dotyczących realizacji przez pielęgniarki POZ świadczeń zdrowotnych u pacjenta z COVID-19, w zakresie przewożenia odpadów medycznych.


Załącznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych