Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

INFORMACJE W SPRAWIE OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA DANYCH O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH DO SYSTEMU INFORMACJI MEDYCZNEJ

Świadczysz usługi w POZ? Możesz starać się o dofinansowanie

Świadczysz usługi w POZ?
Możesz starać się o dofinansowanie

 
W związku z wdrażaniem rozwiązań z obszarów e-zdrowia, istnieje możliwość starania się o dofinansowanie ze środków dotacji celowej na aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta.
Zarządzenie określa warunki rozliczania przez NFZ i świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Zarządzeniem nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.06.2021 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta.

Wiele badań naukowych stawia pielęgniarstwo na szczycie listy zawodów najbardziej zagrożonych depresją. Czas pandemii sprawił, że statystyki poszybowały w górę

Praca na stanowisku pielęgniarka/ pielęgniarz

"Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 4a zatrudni osobę na stanowisku pielęgniarka/ pielęgniarz w wymiarze 1 etatu.

Przewidywany termin zatrudnienia od 1.09.2021r. Praca zmianowa.

Wymagane : posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza. Mile widziane doświadczenie zawodowe.

Osobą do kontaktu jest Pani Renata Kniaziewicz tel. 134363453, 134367399,

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV na adres mailowy: dpskrosno@wp.pl "

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) 800 137 200

Apel Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie w sprawie zwiększenia finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej


Treść Apelu ---> POBIERZ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia ---> POBIERZ

Wynagrodzenia medyków po 1 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wynagrodzenia medyków po 1 lipca 2021 r.

LINK

Pismo z Ministerstwa Zdrowia oraz materiał informacyjny pn. Nierówności w zdrowiu i znaczenie ich pomiaru w ramach realizacji Narodowego Fudnuszu Zdrowia (NPZ)

Załączniki:

Nierówności w zdrowiu i znaczenie ich pomiaru ---> POBIERZ

Minister Zdrowia z upoważnienia - pismo do Rady ds. ZP oraz instytucji wskazanych w NPZ ---> POBIERZ

Pismo dot. oferty nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny.


Załącznik ---> POBIERZ

 

List otwarty do pacjentów podpisany przez przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zawodów medycznych.


Załącznik ---> POBIERZ

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych