Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie ul. Kletówki 7

zatrudni pielęgniarkę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (praca od zaraz).
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 13 49 219 10.  
Krosno, 17 grudnia 2018 r.

IBUK libra

Szanowni Państwo,
 
Miło nam jest poinformować, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie od dnia 1 grudnia 2018 r. ponownie zakupiła dla pielęgniarek i położnych bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
 

Apel Nr 1


Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji na Apel Nr 1 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do uwzględnienia wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej w podwyżkach wynagrodzeń.


Załącznik ---> POBIERZ
 

Ogólnopolskie badanie n.t. Dyrektywy 2010/32/EUDrogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyłączycie się do ogólnopolskiego badania: „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”. Badanie jest skierowane do personelu pielęgniarskiego i będzie dotyczyło efektów i stopnia implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.


 

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Apel Nr 2 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do zapewnienia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w Domach Pomocy Społecznej


Całość w załączniku ---> POBIERZ

Opinia Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa dr n. o zdr. Ewy Zawilińskiej w sprawie dokonywania wpisów w kartach zleceń lekarskich przez pielęgniarki


Więcej w załączniku ---> POBIERZ
 

Korespondencja z Ministerstwem Sprawiedliwości dotycząca wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz odpowiedź Ministerstwa.


Więcej informacji w załaczniku ----> POBIERZ
 

podwyżki dla służby więziennej

Odpowiedz na Apel Nr 9/VII/2018 Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nieobjęcia pielęgniarek zatrudnionych w Służbie Więziennej Porozumieniem z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Załacznik ---> POBIERZ

NFZ wyjaśnia Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wprowadzonych od września br. zmian zasad rozliczania kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje:

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu ul. Długa 1 zatrudni pielęgniarkę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu   603 985 070
Iwonicz, dnia 24 października 2018 r.
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych