Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Solidarnie z Ukrainą

Link do informacji o kursach języka polskiego dla medyków z Ukrainy


LINK ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych