Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Solidarnie z Ukrainą

Zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa AKTUALIZACJA

Dokonaliśmy aktualizacji do zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zatrudniania pielęgniarek i położnych z Ukrainy o dodatkowe zapisy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej do której odnosi się zapis specustawy.

 

Link do zaktualizowanych informacji: LINK

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych