Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Solidarnie z Ukrainą

Medyczny słownik Polsko - Ukraiński

Opracowane przez Pharmindex słowniki zawierające wybrane medyczne zwroty polskie przetłumaczone na język ukraiński, i uzupełnione o zapis FONETYCZNY.

Załącznik:

Słownik medyczny ---> POBIERZ

Stosowanie leków ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych