Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

zaproszenie na konferencjęW załączniku karta zgłosznia ---> POBIERZ

 

WZÓR WNIOSKU O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Domy Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję pismo otrzymane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na przekazanie Stanowiska nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej  na rzecz mieszkańców tych domów.

Załączniki:

Stanowisko nr 18 ---> POBIERZ

Pismo Ministerstwa ---> POBIERZ
 

Odeszła od nas na zawsze Urszula Krzyżanowska-Łagowska

List otwarty do członków NSZZ Solidarność oraz do wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia

Ważna informacja dla świadczeniodawców dotycząca opiniowania wniosków w sprawie podwyżek

Szanowni Państwo,
W związku z wpływającymi do OIPiP w Krośnie wnioskami od podmiotów leczniczych dotyczącymi opiniowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie 4 transzy (4x400) uprzejmie informujemy, że wstrzymano wydawanie opinii dotyczących okresu 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. do czasu ukazania się nowych przepisów.

Komunikat firmy Biogen Poland Sp. z o.o. w sprawie ograniczenia stosowania leku Zinbryta

Szanowni Państwo,

W załączeniu komunikat firmy Biogen Poland Sp. z o.o. w sprawie ograniczenia stosowania leku Zinbryta (daklizumab) w związku z ryzykiem piorunującej niewydolności wątroby.

Załączniki:

Komunikat ws. ograniczenia stosowania leku ---> POBIERZ

Pismo NIPiP – komunikat ws. ograniczenia stosowania leku ---> POBIERZ


Szanowni Państwo,
w załączeniu pismo Prezes NRPiP odnośnie konferencji: „Bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych” oraz „Ogólnopolska konferencja dla pielęgniarskiej i położniczej kadry zarządzającej”, komunikaty oraz programy konferencji.

Załączniki:

Pismo Prezes NRPiP ---> POBIERZ

Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie kluczowym procesem dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej - Program konferencji ---> POBIERZ

Konferencja Bezpieczne warunki pracy - Program konferencji ---> POBIERZ

 

Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie kluczowym procesem dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnejZałącznik ---> POBIERZ
 

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4 A

Zatrudni pielęgniarkę w pełnym wymiarze czasu pracy w terminie od 01. 08. 2018 r. Warunki płacowe do uzgodnienia.
Wymagania: wykształcenie wyższe.
Numer kontaktowy ( 0 - 13) 43 673 99
Krosno, dnia 26 lipca 2018 r.
 
Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych