Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ LEGITYMACJI ZAWODOWEJ

dostępne na stronie:

europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_pl.htmPielęgniarka, położna, która jest członkiem Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu i zamierza wykonywać zawód na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, aby uzyskać stosowne zaświadczenia, powinna złożyć w Biurze Izby wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.                                       .

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:
a.       zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej,
b.     zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej,
c. inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych