Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

SKŁAD OSOBOWY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE


1. Przewodnicząca ORPiP
    Renata Michalska           
2. Wiceprzewodnicząca pielęgniarka
    Barbara Błażejowska – Kopiczak             
3. Wiceprzewodnicząca położna
    Krystyna Krygowska     
4. Skarbnik
    Bożena Jastrzębska       
5. Sekretarz
    Ewa Czupska    

Członkowie

6. Barańska Beata          
7. Bryś Marta    
8. Buba Małgorzata       
9. Dybaś Anna  
10. Górnik Urszula         
11. Grysztar Ewa             
12. Iwaniec Teresa         
13. Kamińska Bożena    
14. Krochmal Dorota     
15. Kryś Marek
16. Mendyka Bożena    
17. Miksiewicz Grażyna               
18. Moskal Bożena        
19. Oberc Danuta           
20. Pasławska Halina     
21. Poniatowska Ewa    
22. Radwańska Zenona               
23. Szydło Agnieszka    
24. Wilusz Agnieszka     
25. Witusik Teresa         
26. Zabierowska Urszula
Copyright 2021 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych