Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

SKŁAD OSOBOWY OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w KROŚNIE


1. Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
    Teresa Borek

Członkowie:

2. Ginalska – Wilk Ewa  
3. Kafel Dorota
4. Łobaza Stanisława     
5. Orłowska Anna          
6. Słota Anna    
7. Władyka Agata
Copyright 2021 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych