Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, która dotyczy zmiany kar za błędy medyczne wprowadzonych nowelizacją Kodeksu Karnego

Pismo stanowi odpowiedź na Stanowisko nr 38 NRPiP z dnia 24.06.2020 r. w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego ustawą z dnia 19.06.2020 r.o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, czyli Tarcza Antykryzysowa 4.0 (DzU. z 2020 r., poz. 1086) przesłane do Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Sprawiedliwości.


Załącznik ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych