Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządzenia MZ w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Załącznik ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych