Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Korespondencja dotycząca wykreślenia Hydroxyethylamylum (HES) ze składu zestawu przeciwwstrząsowego zawartego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


Korespondencja w załączniku ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych