Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Bezpłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

KOMUNIKAT
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośniezaprasza na bezpłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych w zakresie:
  1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych- 16 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r. (edycja Jasło) – w trakcie,
  2. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa– 17 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. (edycja Krosno)- w trakcie,
  3. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie– 29 września 2022 r. do 28 listopada 2022 r. (edycja Krosno)- w trakcie,
  4. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych-  17 października 2022 r. do 8 grudnia 2022 r. (edycja Krosno)- w trakcie.
 
 
  1. Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka– 5 listopada 2022 r. do 19 grudnia 2022 r. (edycja Krosno)
Zapisy do 28 października 2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne
Zapisy poprzez stronę SMK
 
  1. Wywiad i badanie fizykalne – 16 listopada 2022 r. (edycja Krosno)
Zapisy do 10 listopada 2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne
Zapisy poprzez stronę SMK
 
  1. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie17 listopada 2022 r. do 16 stycznia 2023 r. (edycja Krosno),
Zapisy do 14 listopada 2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne
Zapisy poprzez stronę SMK

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach: w SMK
oraz poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na stronie:  https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/
oraz w Biurze OIPiP w Krośnie 

Kursy realizowane będą w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22

Do każdego kursu można zakwalifikować 32 osoby – decyduje kolejność zgłoszeń.
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze wpisywanie się na w/w kursy za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia oraz kontakt telefoniczny w tej sprawie.
Instrukcja dotycząca zakładania konta w SMK znajduje się na stronie głównej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.
W ramach projektu każda osoba może skorzystać wyłącznie z jednego kursu.
 
Bliższych informacji udziela biuro Izby pod numerem telefonu 13 43 694 60.
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych