Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Wytyczne Ministra Zdrowia kierowane do Wojewodów do zobowiązania Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla pielęgniarek i położnych w zakresie zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania

Treść komunikatu ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych