Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Praca w Niemczech dla pielęgniarek

Stanowisko: PILĘGNIARKA umowa niemiecka, praca w nowoczesnym szpitalu
Miejsce pracy: Zagłebia Ruhry, Niemcy
Numer ref. 01/32/SE/2017

Corona Silesia Sp. z o.o. Agencja Pracy tymczasowej wpisana do rejestru KRAZ nr 16192. Poszukujemy Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku: PIELĘGNIARKAPracodawcą jest zespół trzech szpitali i czterech placówek. Szpital dysponuję 1.000 stacjonarnych łóżek, w którym przyjmuję w ciągu roku ponad 50.000 pacjentów rocznie.

Poszukujemy doświadczonych pielęgniarzy/-arek, jak i „świeżych" absolwentów z dyplomem pielęgniarza/-arki, chcących rozpocząć swoją karierę na niemieckim rynku pracy w opiece ambulatoryjnej na terenie Zagłębia Ruhry w Niemczech !

Zakres obowiązków: 
-Odpowiedzialna realizację fachowej, wykwalifikowanej opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej, odpowiednio do wzoru i koncepcji takiej opieki, następnie właściwe i profesjonalne obchodzenie się ze wszystkimi zużywanymi używanymi materiałami z uwzględnieniem zasady ekonomiczności. 
Zadania pracownika odnoszące się do pacjenta/pacjentki:
-Badanie i stwierdzanie potrzeb pielęgnacyjnych. 
-Właściwe i profesjonalne planowanie, organizacja, przeprowadzanie i dokumentowanie opieki. 
-Odpowiednie kroki ku stwierdzeniu potrzeb żywieniowych. 
-Przygotowanie i ewentualne przeprowadzenie zastrzyków i pobrań krwi. 
-Uczestnictwo w wizytach lekarskich, jak również wykonywanie zadań administracyjnych istotnych dla opieki. 
-Wprowadzanie natychmiastowych środków zapobiegawczych w stanie zagrażającym życiu, aż do przybycia lekarza. 
-Podjęcie przed i po działań diagnostycznych i terapeutycznych według pisemnego lekarskiego rozporządzenia.

Kwalifikacje osobiste: 
-Samodzielny sposób pracy na podstawie podanych wytycznych, standardów oraz ustaleń. -Umiejętność współpracy oraz komunikatywność, podstawowa znajomość języka niemieckiego
- Umiejętność pracy w zespole 
-Dalszy rozwój osobistych i zawodowych kwalifikacji przez wewnętrzne i zewnętrzne dokształcanie się.


Wynagrodzenie miesięczne: 
-Brutto 2.449,77 + dodatkowe dyżury i dni wolne ! (od razu po Studiach)!
- Brutto 2.950,00 + dodatkowe dyżury i dnie wolne! ( z doświadczeniem paroletnim zawodowym)


Zadania dotyczące szpitala oraz organizacji opieki pielęgniarskiej: 
-Współudział w poprawnym zapisie kategorii pielęgnacji i istotnych pielęgnacyjne dodatkowych diagnoz. 
-Planowanie i organizacja własnego przebiegu pracy z uwzględnieniem całej sytuacji. 
-Kooperatywna i zmierzająca ku osiągnięciu zamierzonego rezultatu wspólna praca z innymi grupami zawodowymi, usługodawcami oraz przełożonymi. 
-Aktywne wsparcie i uczestnictwo w rozwijaniu kwalifikacji (np. sprawne obchodzenie się z dolegliwościami chorego) *Pozostałe na podstawie wytycznych kierownika działu/przełożonego specjalisty !

Odpowiedzialność/Kompetencje: 
-Odpowiedzialność za wykonanie wytycznych środkami pielęgnacyjnymi. 
-Konsultacja, instruowanie i wsparcie pacjentek/pacjentów oraz ich bliskich. 
-Regularne uczestnictwo w zebraniach zespołu. 
-Aktywne użytkowanie informacyjnych środków przekazu (Protokół informacyjny, sieci wewnętrzne, list szpitalny)

Kontakt na adres e-mail rekrutacja@corona-silesia.pl oraz nr tel 519 685 033 lub 32 494 4452

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)."

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych