Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 kwietnia br.

Apel Prezydium NRPiP z 7.04.2020 r. skierowany do przedsiębirców ---> POBIERZ

Apel Prezydium NRPiP z 7.04.2020 r. skierowany do Prezydentów Miast ---> POBIERZ

Dzialania UE ---> POBIERZ

Informacja Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

Komunikat NRA  Obsługa poza kolejnością ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych