Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

APEL

APEL Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz personelu realizującego świadczenia zdrowotne w domu pacjenta z zakresu świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń położnej POZ Apel skierowany do:Wojewody Podkarpackiego

Załącznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych