Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Zjazd Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych - Krynica Zdrój

VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących
„Poszerzanie kompetencji zawodowych kadry zarządzającej"

Krynica Zdrój, 18-20 maja 2022 r.
 
PROGRAM:
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego
  • Czy choroby zawodowe są nieuniknione? Wybrane przykłady. Najczęstsze zaniedbania. Możliwości profilaktyki
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem, także pocovidowym
  • Raportowanie zdarzeń medycznych. Rejestr zdarzeń niepożądanych
  • Komunikacja interpersonalna personelu medycznego lekarz -pielęgniarka – pacjent
  • Prawo pracy
  • Zasady bezpiecznej farmakoterapii w warunkach szpitalnych
  • Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych. Aktualności  dotyczące różnych aspektów wykonywania zawodu w aspekcie doświadczeń z czasu pandemii i przepisów prawa
 
 
Informację organizacyjne oraz formularz zgłoszenia dostępne na naszej stronie internetowej www.pce.com.pl lub kliknij TUTAJ.

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych