Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

XVIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ciechanów 20 kwiecień 2018 r.

Więcej informacji w załącznikach:

Komunikat ---> POBIERZ

Karta zgłoszenia i prezentacji ---> POBIERZ

Karta biernego uczestnictwa ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych