Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Konferencja pt. „Położna w świecie nauki i praktyki”, Warszawa 23-24.03.2018 r.Więcej informacji w załączniku:

Szczegółowy program spotkania dostępny na stronie ---> LINK

Informacja prasowa ---> POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych