Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

III Narodowy Kongres Żywieniowy „Żywność i żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2017” 26 – 27 styczeń 2018 r.

W załacznikach:

Zaproszenie na III Narodowy Kongres Żywieniowy ---> POBIERZ

Program III Kongresu ---> POBIERZ

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych