Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

II Małopolska konferencja dla pielęgniarek „Wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa” organizowana przez Małopolską OkręII Małopolska konferencja dla pielęgniarek „Wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa”

organizowana przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie przy wsparciu organizacyjnym Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 13-14 kwiecień 2018 r.  Bochnia.

Więcej informacji w załączniku:

Załącznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych