Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

XVIII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ BLOK OPERACYJNY - ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE

 
Warszawa, 1/2 czerwca 2017

Szanowni Państwo!
   Zapraszamy serdecznie do udziału w osiemnastej tegorocznej,  edycji Sympozjum Blok Operacyjny  organizacja
i funkcjonowanie. Autorami programu, są podobnie jak w latach ubiegłych, Panowie Profesorowie Krzysztof Bielecki i Tadeusz Szreter. Efekty tej wieloletniej współpracy są dobrze przez Państwa oceniane, a tematy poruszane w czasie obrad inspirują inne ośrodki do organizacji podobnych spotkań, a nawet omawiania identycznych tematów, jakie były poruszane na naszych konferencjach.
   Przeglądając poprzednie programy obrad, wydaje się, iż tegoroczne Sympozjum będzie w pewnym sensie wyjątkowe. W czasie spotkania będą w większym stopniu reprezentowane tzw. zagadnienia miękkie, dotyczące aspektów psychologicznych, niepowodzeń, stresu związanego z powikłaniami, a też relacji międzyludzkich. Pamiętajmy, człowiek jest ważniejszy od nawet najlepszego sprzętu i nowoczesnych rozwiązań.
   Jednocześnie pojawią się zupełnie nowe tematy, dotychczas w sposób skromny, reprezentowane na naszych spotkaniach.
Organizacja i funkcjonowanie SOR, temat bardzo aktualny i trudny.  W okresie organizacji SOR-ów mówiono wiele
o funkcjonowaniu w ramach ich struktury  osobnych sal operacyjnych. O tym jak wygląda praktyka wiedzą Państwo doskonale,
a nie sposób wyobrazić sobie braku współpracy między tymi jednostkami.
   Pomimo, iż od lat organizowane są osobne konferencje poświęcone video-chirurgii temat ten był dotychczas poruszany na naszych spotkaniach w zbyt małym zakresie. Najwyższy czas, aby to naprawić. Bez video-chirurgii i technik mało inwazyjnych, trudno sobie wyobrazić pracę współczesnego bloku operacyjnego.
   Do realizacji merytorycznego programu obrad zaprosiliśmy autorytety w swoich dziedzinach. Za Ich udział w obradach bardzo dziękujemy.
   Tradycyjnie zapraszamy też firmy medyczne i farmaceutyczne. Towarzysząca wystawa, prezentacja najnowszego sprzętu
i rozwiązań jest bardzo cenna dla uczestników obrad.
   Wierzę, że tegoroczne obrady Sympozjum spełnią Państwa oczekiwania.
 
Z wyrazami szacunku,
w imieniu organizatorów obrad
Paweł Wójcik

Program sympozjum:
Dzień I - 1 czerwca 2017 r. (czwartek)
Otwarcie obrad - godz. 10.00
Sesja I - godz. 10.15-12.30
Co poszło nie tak jak należy?
Przygotowanie i prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Szpital Solec Warszawa,
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

Niepowodzenia w chirurgii
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

Niepowodzenia w anestezjologii
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter

Niepowodzenia w pielęgniarstwie
- Mgr Maria Ciuruś,  Zakład Nauczania Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Specjalista ds. Epidemiologii zakażeń szpitalnych w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
Dyskusja z udziałem uczestników obrad Jak to wydarzyło się u mnie ....
Przerwa na kawę - godz. 12.30-13.00
Sesja II - godz. 13.00-14.00
Zakażenia w Bloku operacyjnym
Przygotowanie i prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Szpital Solec Warszawa,
- Dr n. med. Beata Ochocka, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.

Osiągnięcia higieny od starożytności do dnia dzisiejszego operacja jako powtórka z bakteriologii
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

Protokół kontroli wewnętrznej bloku operacyjnego - ważny dokument ochrony przed roszczeniami i nie tylko
-  Dr n. med. Beata Ochocka
Dyskusja
Przerwa na obiad - godz. 14.00-15.00
Sesja III - godz. 15.00-17.30
Sesja video-chirurgii - chirurgia małoinwazyjna
Przygotowanie i prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP,
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM

Endoskopia interwencyjna

Znieczulenie

Instrumentowanie i instrumentarium

Dzień II - 2 czerwca 2017 r. (piątek)
Sesja IV - godz. 9.00-11.30
Organizacja i funkcjonowanie SOR z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sali operacyjnej w SOR.
Przygotowanie i prowadzenie:
- Dr n. med. Grzegorz Michalak, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej
Przerwa na kawę - 11.30-12.00
Sesja V - godz. 12.00-14.00
Relacje międzyludzkie w Bloku Operacyjnym
Przygotowanie i prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki,
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter

Osobowość chirurga 
-  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

Relacje międzyludzkie w anestezjologii
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter

Relacje międzyludzkie w pielęgniarstwie
- Mgr Ewa Grabowska, Przewodnicząca Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Podsumowanie obrad : rozmowa i dyskusja ze słuchaczami
Prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki,
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter
Do udziału w dyskusji zaproszono Mgr Zofię Małas, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Obiad ok. godz. 14.00
Szczegółowe informacje na stronie www.blokoperacyjny.pl

Opłaty rejestracyjne:
Opłata rejestracyjna dokonana:
- do 25 kwietnia 2017roku - 550 zł.,
- od 26 kwietnia do 21 maja 2017 roku - 650 zł.,
- od 22 maja 2017 roku - 750 zł..
Formularz rejestracyjny ,
Cena zawiera podatek VAT.

W przypadku udziału w sympozjum dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby.

Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem sympozjum.

Oficjalny sponsor
http://www.blokoperacyjny.pl/newsletter/ecolab1.gif

Patronat medialny

http://www.blokoperacyjny.pl/newsletter/OPM_40.gif   http://www.blokoperacyjny.pl/newsletter/logo_ipoz.png   http://www.blokoperacyjny.pl/newsletter/pim_2014.jpg  

http://www.blokoperacyjny.pl/newsletter/prawo_imedycyna_wyd_40.gif    http://www.blokoperacyjny.pl/newsletter/blok_2014.jpg

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych