Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

SKŁAD OSOBOWY OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ w KROŚNIE


1. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
    Dorota Guśpiel         

2. Wicep
rzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
    Małgorzata Kędra 

3.  Sekretarz 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
     AgnieszkaMogilany 


Członkowie:

Wioletta  Karkoszka  
Edyta Kędzior – Gajda              
Jolanta Rzeszutek      
Stanisława Stoparczyk 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych