Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Sebastian Irzykowski, NRPiP: podnoszenie kwalifikacji powinno wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia

Sebastian Irzykowski, Wiceprezes NRPiP:

  • Pielęgniarki i położne, z mocy prawa, mają obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w celu zapewnienia jak najlepszych standardów opieki medycznej nad pacjentami. Z tego względu Stanowisko NRPiP jest jednoznaczne – podnoszenie kwalifikacji powinno wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia.
  • Pielęgniarki i położne, posiadające tytuł magistra i specjalizację, powinny być zakwalifikowane do grupy 2, z mnożnikiem 1,29.
  • Pielęgniarki i położne, posiadające tytuł magistra lub specjalizację, powinny być zakwalifikowane do grupy nie niższej niż grupa 5, z mnożnikiem 1,02.
  • Pielęgniarki i położne, posiadające wykształcenie średnie lub licencjackie, powinny być zakwalifikowane do grupy nie niższej niż grupa 6, z mnożnikiem 0,94.
  • Do NIPiP docierają informacje o tym, że zrzeszenia pracodawców przygotowują opinie prawne, na podstawie których – niezgodnie z przepisami ustawy o wynagrodzeniach i Kodeksem pracy – mieliby kwalifikować pielęgniarki i położne do niższych grup płacowych.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych