Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo oraz notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia

Pismo oraz notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia, które zostało zorganizowane na wniosek samorządu w związku z ogłoszeniem Zarządzenia nr 118/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 3.08.2020r. w sprawie realizacji projektu graniowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″.

Załącznik ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych