Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Odpowiedź MZ w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metoda e-learningODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych