Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie realizacji przez świadczeniodawców postanowień ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Załacznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych