Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Nowi konsultanci

W piątek 3 listopada br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołania nowym konsultantom w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz pielęgniarstwa psychiatrycznego. 

Powołania z dniem 1 listopada 2017 r. otrzymali dr n. med. Marek Wojtaszek – w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz mgr Barbara Syrek  – w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Dr Marek Wojtaszek pracuje jako starszy asystent w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Ponadto jest Kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego, Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Katedry Ratownictwa Medycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim, jak również adiunktem w Instytucie Położnictwa i Ratownictwa Medycznego UR.

Mgr Barbara Syrek pracuje w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, do niedawna na stanowisku Oddziałowej Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i Poradni Zdrowia Psychicznego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, obecnie jako specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Konsultant w ramach pełnienia swojej funkcji wykonuje m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.

GRATULUJEMY !
 

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych