Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Nowe świadczenie – porada pielęgniarska i położnicza

Porada pielęgniarska i położnicza obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. W ramach tej porady pielęgniarka, położna może udzielać samodzielnych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Nowe rozwiązanie  to nie tylko szansa na poszerzenie kompetencji, a co za tym idzie zwiększenie samodzielności zawodowej pielęgniarki, położnej, ale również ułatwienie pacjentom dostępu do specjalistycznych świadczeń medycznych. Chodzi o usprawnienie systemu, poprawienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Zależy nam na tym, aby pacjent jak najszybciej uzyskał poradę specjalistyczną – podkreślała podczas spotkania Minister Józefa Szczurek-Żelazko.

Nowe świadczenie jest osobno finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  i udzielane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) w następujących dziedzinach: chirurgia ogólna, kardiologia, diabetologia oraz przez położną w dziedzinie położnictwo i ginekologia.

Z punktu widzenia NFZ wprowadzenie porady pielęgniarskiej podyktowane jest ekonomią racjonalizacji systemu. Wprowadzenie takiego produktu jakim jest porada pielęgniarska poszerza grupy specjalistów, którzy daną usługę mogą świadczyć. NFZ przygląda się, czy jest zainteresowanie tą ofertą. Od nowego roku ponad 200 przychodni jest zainteresowanych tym świadczeniem. – powiedział Prezes NFZ Andrzej Niewiadomski.

Porada poszerza zakres uprawnień zawodowych, które poprzez różne akty prawne, nabyły pielęgniarki, położne m. in.: samodzielne ordynowanie leków, wystawianie  recept na leki oraz zlecenia na wyroby medyczne.

W ramach nowego świadczenia pielęgniarka, położna posiadająca wymagane kwalifikacje może przyjmować pacjentów, przeprowadzać badanie fizykalne, stawiać diagnozę, wystawiać recepty na leki lub zlecenia na wyroby medyczne, wypisywać skierowania na niektóre badania laboratoryjne. – Tak naprawdę pielęgniarki zawsze udzielały porad, robiły to w ramach swoich kompetencji, ale cała czynność musiała być sankcjonowana przez lekarza. Zasada jest podstawowa – pierwsza wizyta musi odbyć się u lekarza a kolejna w gabinecie pielęgniarki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do diagnozy czy terapii pielęgniarka powinna skonsultować się z lekarzem lub skierować do niego pacjenta. Nie chcemy zaburzać pracy lekarzom. – mówiła Prezes NRPiP Zofia Małas. – Takie odrębne świadczenie powinno zwiększyć samodzielność i niezależność pielęgniarek, położnych. To jest proces. Ale każda nowość wchodzi powoli.

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący porady pielęgniarskiej i położniczej realizowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Celem tej regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń medycznych, które niekoniecznie muszą być wykonane przez lekarza. Minister Józefy Szczurek-Żelazko zapowiedziała, że w połowie tego roku powinna być możliwość prawna, aby to świadczenie wprowadzić w poz.

  

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych