Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

MZ czeka na najlepsze pielęgniarki sytemu. Zachęca do składania wniosków o przyznanie Nagrody im. bł. Gerarda

Nagrody im. Bł. Gerarda przyznawane są za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym. Uroczyste rozdanie odbywa się co roku 13 października – w Dniu Ratownictwa Medycznego.

Zgłoszenia przyjmowane są od 10 sierpnia do 10 września. Kandydata do nagrody może zgłosić: podmiot leczniczy, który jest dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (szpitalny oddział ratunkowy lub zespół ratownictwa medycznego), organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego, środowisko Państwowego Ratownictwa Medycznego (w szczególności: towarzystwa naukowe, stowarzyszenia zrzeszające osoby zatrudnione w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, samorządy zawodowe, jednostki naukowo-badawcze). Minister zdrowia może również przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy.

Szczegóły LINK

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych