Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Konferencja


Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam na czwartą konferencję w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. W dotychczasowej dyskusji uczestnicy konferencji starali się określić zadania, zasady działania i strukturę systemu ochrony zdrowia w Polsce. Szczegółowo omawiano funkcjonowanie podstawowej opieki medycznej i opieki wysokospecjalistycznej, a także sposoby zarządzania tymi systemami na poziomie regionalnym i ogólnopolskim. Dyskusja dotyczyła także sposobów finansowania ochrony zdrowia.

W czasie wszystkich dotychczasowych konferencji w Warszawie, Krynicy i w Łodzi, pojawiały się zagadnienia związane z kadrami w systemie ochrony zdrowia. Podczas najbliższej konferencji w Lublinie będziemy mogli je szczegółowo przedyskutować. W trakcie debaty zostaną przedstawione wyniki prac zespołów eksperckich, które opracowują szczegółowe rozwiązania dotyczące kadr w ochronie zdrowia.

Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia oraz przedstawicieli korporacji zawodowych, członków Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Utworzyliśmy trzy zespoły pracujące nad zagadnieniami dotyczącymi kształcenia przed – i podyplomowego, nowych zawodów w medycynie oraz wynagrodzeń. Do udziału w dyskusji zapraszamy również organizatorów ochrony zdrowia, specjalistów zarządzania, dyrektorów szpitali, przychodni, a także przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych i związkowców.

O roli kadr w systemie ochrony zdrowia będziemy także rozmawiać na posiedzeniach Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia” oraz po konferencji, mając na względzie uwagi nadsyłane drogą elektroniczną i pocztową. Tak jak po poprzednich konferencjach, po zakończeniu wszystkich etapów dyskusji powstanie raport, który posłuży opracowaniu wieloletniego planu rozwoju systemu ochrony zdrowia. Zostanie on  przekazany Ministrowi Zdrowia w połowie przyszłego roku.

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych